Tiện ích mở rộng của Chrome bảo vệ chống lại tấn công bên cạnh kênh JavaScript dựa trên JavaScript

Bật JavaScript trong Google Chrome Trên máy tính của bạn, có rất nhiều tiện ích mở rộng miễn phí từ Chrome và iMacros là một mở rộng hữu ích, nó giúp bạn ghi và lưu lại những action, ... meta, tiện ích này sẽ thông báo để bạn có thể khắc phục vấn đề hãy nhấp vào biểu tượng thêm tiếp đến ... Lưu ý rằng việc nâng cấp trình duyệt hoặc cài đặt phần mềm bảo mật mới ... Nếu bạn thấy có sự cố khi hiển thị quảng cáo Google, thì tốt hơn hết nên kiểm tra lại .

So Lorem Ipsum is bad (not necessarily)

 IE, Firefox, Chrome, Safari và Opera: hỗ trợ lượng lớn các tiện ích bổ sung (add-on), các phần mở rộng để bảo vệ người dùng truy cập web, các tiện ích từ bên trong bảng điều khiển trên ứng dụng của trình duyệt; .... Hiệu suất JavaScript.

Nếu trình duyệt web của bạn đang bị tin tặc tấn công mạng. ... hãy xem lại cài đặt bảo mật và an ninh của trình duyệt để chắc chắn rằng bạn đang được bảo vệ. ...

cài đặt của phần mềm chống vi-rút hoặc tiếp tục chặn JavaScript, bạn có thể kích hoạt lại các tiện ích mở rộng này một cách riêng lẻ. bạn được kết nối tới trang web đã chỉ định và không phải là kẻ tấn công.

tin rao vặt

3 Comments

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a reply

your email address will not be published. required fields are marked *

Name *
Email *
Website