Có ai còn sử dụng JQuery không ?

Bạn không sử dụng jquery cũng không phải vấn đề gì, nhưng ít sử dụng ta có thể hạn chế được sự nhầm lẫn, jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006..

Bạn có thể thấy jQuery giống như một vẻ đẹp tâm lý và rất biết chiều và thêm hàng tá các plugin đi kèm. ... bằng việc sử dụng CDN nhưng điều đó chỉ giảm tải cho server .

So Lorem Ipsum is bad (not necessarily)

khác biệt khi sử dụng JQuery và Javascript là.

jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động ... Một số ví dụ giữa việc sử dụng jQuery và sử dụng Javascript thuần: .... thì việc sử dụng jQuery hay Javascript thuần cũng không khác nhau nhiều. .... Đó là còn chưa kể bạn có thể sẽ sử dụng thêm hàng tá các plugin đi kèm

Có thể bạn không cần jQuery Nữa.

 liệu jQuery có còn cần thiết trong các dự án front-end? ... Không phụ thuộc vào jQuery, đồng thời người dùng không cần phải ... tin JS, CSS hay hình ảnh được tải hết, cấu trúc DOM được xây dựng xong

.

3 Comments

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

John Doe

March 27, 2018 at 8:00 am Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a reply

your email address will not be published. required fields are marked *

Name *
Email *
Website